TRANSKIPSJONSTJENESTE
FOR PRIVATKLINIKKER OG SYKEHUS

Hva vi kan tilby:


Vi mener å fylle et behov med tanke på at privatklinikker, og for den sakens skyld, sykehus ved sine spesialister kan unngå å måtte leie inn vikarer til høye kostnader ved tilfeller av sykdom, ferier eller permisjoner. Vi har som slagord: «Raskt, Rett og Rimelig», nettopp fordi vi oppriktig mener at vi skriver både raskt og rett, og i tillegg er rimelig.

Vi har differensierte priser, men ved inngåelse av lengre tids kontrakter, er vi åpen for å forhandle om ekstra lave priser. Vi tilfredsstiller kravene som er satt i «Norm for informasjonssikkerhet», og er godkjent som tredjepartsleverandør i Norsk Helsenett. I tillegg har vi installert en rekke verktøy som skal gjøre det enkelt å bruke oss.

Toni Rydningen

Daglig leder

Autorisasjon og faglig kompetanse

Telefon: 95 09 84 05 
Epost: [email protected]

Siv-Randi Rydningen

Innehaver og helsesekretær

KLIKK HER FOR TILBUD OG SPØRSMÅL